Finantheek Hypotheken tel: 0513-624 261

NHG heeft de Voorwaarden & Normen voor 2021 gepubliceerd. Die bevatten voor oversluiters zonder NHG extra voorwaarden. Senioren met een verschil in AOW-ingangsdatum krijgen juist te maken met een versoepeling.

www.nhg.nl

Zie hier een chronologisch overzicht van alle wijzigingen.  Een aantal wijzigingen worden hieronder nader toegelicht:

  • Kostengrens: De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 van € 310.000 naar € 325.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger (€ 344.500).
  • Borgtochtprovisie: Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van hun hypotheek.
  • Meerdere hypothecaire inschrijvingen: Momenteel geldt een maximum van twee hypothecaire inschrijvingen voor hypotheken met NHG. Per 1 januari 2021 komt dit maximum te vervallen. Met deze wijziging worden obstakels weggenomen, die geldverstrekkers ervaren bij het bijvoorbeeld financieren van een aanvullende lening.
  • Oversluiten niet-NHG naar NHG: Het verbeteren van de individuele klantsituatie bij oversluiten van niet-NHG naar NHG aangescherpt. Om van niet-NHG over te kunnen sluiten naar NHG, is het oversluiten naar NHG nodig om woningbehoud voor de klant mogelijk te maken of dient de aflossingsvrije hypotheek deels te worden omgezet naar een hypotheek met aflosvorm. De andere redenen om naar NHG over te sluiten blijven bestaan, zodat het verbeteren of verduurzamen van de woning met NHG mogelijk blijft.
  • Woonquote 2e inkomen: Bij een hypotheekaanvraag met meerdere aanvragers kun je vanaf volgend jaar meer lenen. Het financieringslastpercentage van het laagste toetsinkomen wordt verhoogd van 80% naar 90%.
  • Tijdelijk tekort regeling: Een tijdelijk financieringstekort bij twee senioren veroorzaakt door een verschil in AOW-leeftijd wordt opgelost met de werkelijke lastentoets. Met deze tijdelijk tekort regeling worden onnodige drempels voor senioren weggehaald.
  • Studieleningen (DUO): De wegingsfactor wordt bepaald aan de hand van het actuele rentepercentage zoals voor dat jaar is vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierbij is de datum van het bindend aanbod leidend.
  • Combineren van verschillende financieringsdoelen: Vanaf volgend jaar is het mogelijk om de financieringsdoelen die in Norm 3 worden beschreven (kwaliteitsverbetering, echtscheiding, afkoop erfpacht, SVn Starterslening) met elkaar te combineren. Hierdoor kan de financieringsbehoefte van een klant in één financieringsaanvraag worden gerealiseerd. 
  • Werkgeversverklaring: het model werkgeversverklaring is aangepast. Geldverstrekkers krijgen hiermee sneller een scherp beeld van de situatie van de klant. De klant krijgt hiermee zo snel mogelijk zekerheid over zijn hypotheekaanvraag.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden en voordelen zijn voor een hypotheek op basis van NHG neem dan vrijblijvend contact met ons op, dan kunnen wij je vertellen wat jouw mogelijkheden zijn.

Categorieën: hypotheeknieuws