Finantheek Hypotheken tel: 0513-624 261

Ondernemers die slechts tijdelijk zijn getroffen door de coronacrisis, kunnen rekenen op coulance bij hypotheekverstrekkers als ze de komende jaren een huis willen kopen. Dat is de uitkomst van gesprekken die Nationale Hypotheek Garantie heeft gehad met de overheid, deskundigen en de geldverstrekkers zelf. Als de ondernemer kan aantonen dat de omzet en het resultaat slechts tijdelijk zijn gedaald als gevolg van het coronavirus, dan kunnen beoordelaars besluiten om de resultaten uit deze periode niet of slechts gedeeltelijk mee te nemen bij de financieringsaanvraag. In plaats daarvan kunnen zij het ondernemersinkomen baseren op de periode voor en na de ‘coronadip’. 

Deze coulanceregeling is per 1 augustus 2020 van toepassing op alle hypotheekaanvragen met Nationale Hypotheek Garantie. De komende weken moet duidelijk worden of geldverstrekkers de werkwijze ook toepassen voor hypotheekaanvragen zonder NHG. Huizen die meer kosten dan 310.000 euro kunnen hoe dan ook geen NHG krijgen.

Drie jaar

De meeste geldverstrekkers en NHG kijken bij een hypotheekaanvraag van een ondernemer naar het gemiddelde jaarinkomen (fiscale winst) van de afgelopen drie jaar. Al sinds het begin van de coronacrisis is er discussie over hoe er met de coronadip moet worden omgegaan. NHG vindt dat onder meer kappers niet de dupe moeten worden van een omzetdaling die enkel en alleen is veroorzaakt door de pandemie en de opgelegde maatregelen. De effecten zouden volgens de huidige rekenmethode mogelijk nog drie jaar doorwerken.

,,Vrijwel iedereen heeft last gehad van deze coronacrisis”, zegt NHG-bestuurder Carla Muters. ,,We willen voorkomen dat ondernemers die inmiddels weer draaien zoals voor deze crisis, onnodig minder toegang krijgen tot woonfinanciering.” Als voorbeeld noemt NHG een kapper die drie maanden niet heeft kunnen knippen. In de situatie vanaf 1 augustus kan worden gedaan alsof in de drie maanden van stilte gewoon een gemiddelde winst is gedraaid. Stel dat dat 5000 euro per maand was, dan kan worden uitgegaan van 60.000 euro winst en niet 45.000, het werkelijke resultaat. Het blijft wel maatwerk op individueel niveau, benadrukt NHG, en moet de ondernemer kunnen aantonen dat z’n positie nu en in de toekomst stabiel is.

Bron: AD Stefan ten Teije 
Categorieën: hypotheeknieuws